Go Back   KLNetBB > View Profile

View Profile: seichan
seichan seichan is offline
Manager
 

Signature

Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải bỏ lại đó... ~

Forum Info Contact Info
Join Date: 03-02-2008
Posts
Total Posts: 3.694 (1,18 posts per day)
Find all posts by seichan
Find all threads started by seichan
kBank
  • KL$: 3.539 (TOP! 38) - Donate
kBank Award
Referrals: 0
Additional Information Group Memberships
Date of Birth:
15-01-1992
Age:
24
Location:
Ngõ nhỏ, phố nhỏ.
Highschool:
PTTH Kim Liên
Class:
A1
School years:
2007-2010
Gender:
Female
seichan is not a member of any public groups


KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.